Om bridge

Hva er egentlig bridge?

For dem som ikke kjenner til dette spillet fra før, men er nysgjerrige, kan det være greit å få en forklaring på det helt grunnleggende. Også de som er godt kjent med bridge fra tidligere kan bruke denne enkle forklaringen når de for eksempel skal innvie nye talenter i sporten.

Kort fortalt er bridge et spill der man spiller mot hverandre, to og to. Man må med andre ord ha minst fire spillere for å kunne spille bridge, og det må være nøyaktig fire per bord – det er ingen fleksibilitet her som i enkelte andre kortspill. Man bruker en helt ordinær kortstokk uten jokere, det vil si med 52 kort, og med fire spillere betyr det at man skal spille om 13 stikk. Dersom du kjenner til enklere spill som whist og amerikaner vil måten det spilles om stikkene på være mer eller mindre kjent.

Meldeprosessen

Det som gjør bridge til noe annerledes, er imidlertid prosessen som brukes når man melder. Denne meldedelen kan også kalles auksjonsdelen, og en tidligere variant av bridge ble faktisk kalt auksjonsbridge. Med auksjon menes da at man byr over hverandre for å se hvem som får kontrakt, det vil si den som skal spille for å ta flest mulig stikk. Men det som er viktig er at denne prosessen ikke bare avgjør hvor mange stikk som skal tas, men hva som skal være trumf (eventuelt at det ikke skal være trumf, som kalles grand). Resultatet av et spill følger av forholdet mellom kontrakten som ble inngått og om man lykkes i å ta stikkene eller ikke.

Denne prosessen er intrikat, fordi man gjennom meldingen subtilt kommuniserer med partneren om hvilke kort man har, samtidig som motspillerne også “lytter” og responderer med sine egne meldinger. Det innebærer at hvert spil i bridge blir litt annerledes enn det foregående, og det er det som gjør at så mange blir hektet på spillet.