Amerikaner – en fleksibel måte å spille på

Amerikaner – ikke alltid to mot to

Amerikaner er annerledes enn bridge på flere måter, men den kanskje viktigste forskjellen er at man ikke trenger å ha nøyaktig fire spillere for å spille. Man kan spille amerikaner med alt fra 3 til 5 spillere, ja, noen vil til og med spille med 2 eller 6, selv om det kanskje er å trekke det litt langt.

Ulikt antall spillere betyr at det også vil variere hvor mange kort som blir brukt og hvor mange stikk man kan ta. Med tre spillere brukes 51 kort, og man kan da ta til sammen 17 stikk. Er det derimot fem spillere, bruker man 50 kort og kan ta maksimalt 10 stikk. I noen varianter av amerikaner vil man bruke de kortene som blir “til overs” (for eksempel 2 av 52 kort når man spiller med 5 spillere) som utbyttingshaug, det vil si at den som byr mest kan bytte ut to av sine kort med disse kortene hvis han vil.

Meldinger – litt annerledes enn i bridge

Systemet for meldinger er noe annerledes, og ganske mye enklere, i amerikaner enn i bridge. Samtidig er man mer alene når man byr, for det er bare den som byr som får en makker, og da først etter at budrunden er over. Man begynner så lavt som man vil når man byr, så får de andre spillerne mulighetene til å gi høyere bud eller si pass. Når alle har passet på et bud blir dette gjeldende. Den som har budt mest, har da inngått en kontrakt som må oppfylles, og legger da ut et lite kort av den sorten han vil skal være trumf. Så ber han om et bestemt kort av denne sorten, spesifikt det høyeste han ikke har selv, og den som har det kortet og dermed tar stikket, vil være makkeren.