Hva er en bridgeklubb?

Kjernen i bridgemiljøet

Bridgeklubben er stedet der mestere blir til, og der den vanlige spiller finner glede og atspredelse. Selv om det nå har blitt vanligere og også spille bridge på nett, er det liten tvil om at klubbene fortsatt er der sporten virkelig lever. Men hva er egentlig en bridgeklubb?

En bridgeklubb er en organisasjon som samler spillere i en lokal forening. Der spiller de mot hverandre, ofte på faste tomannslag, og ofte ukentlig mer eller mindre hele året i gjennom. Dette gjør at ikke bare makkerne, men også de andre spillerne, blir veldig godt kjent med hverandre. Med andre ord handler en bridgeklubb ikke bare om å spille, det handler like mye om å være sammen og oppleve noe sosialt. En klubb er et slikt fellesskap, og skandaløse hendelser som da Norges beste spiller ble tatt i doping vil selvfølgelig prege en hel klubb.

Man skal huske at opprinnelsen til denne sporten nettopp var at gentlemen samlet seg for å spille et spill som var spesifikt for gentlemen, og at man gjennom å spille på riktig måte – og fulgte alle skrevne og uskrevne regler – bekreftet at man hørte til i en slik sosial krets. Det betyr at å være medlem av en bridgeklubb innebærer at man forplikter seg til å opprettholde visse viktige verdier, og slik er det også i dag.

Dagens bridgeklubber

I dag er det lett å starte en ny bridgeklubb, fordi man får mye administrativ støtte gjennom Norges Bridgeforbund. De kan forklare hvordan klubben bør fungere, hvilke vedtekter den må ha, og kan til og med hjelpe til med å sette opp enkle nettsider for den nye klubben. Dermed er det kort vei og lav terskel for å sparke i gang et nytt tilbud som kan trekke både erfarne og nysgjerrige spillere til dette klassiske spillet.